Tilskud til ladcykel her er gratis guiden.

Har du eller dit barn et handicap, har du balanceproblemer, er du syg eller er du økonomisk presset så er her guiden til hvordan du søger tilskud til ladcykel.

At komme ud at cykel og mærke naturen og vinden i håret er en del af live som alle har krav på, uanset om man har en større eller mindre udfordring i livet. Med en ladcykel eller 3 hjulet cykel med el får du denne mulighed tilbage. Ladcyklen skaber både stabilitet og dermed sikkerhed, men har også kræfterne til at hjælpe alle uanset ben kræfter.

Hos Amladcykler leverer vi en dansk samlet og gennemprøvet ladcykler med og uden el til en pris som er yderst konkurrencedygtig, idet du køber direkte fra vores fabrik se mere: https://amladcykler.dk/produkt/el-ladcykel/

Vi er blandt de få leverandører der er listet af Socialstyrelsen via Hjælpemiddelbasen – https://hmi-basen.dk/. Vi er dansk leverandør der går op i detaljerne.

Ring altid ganske gratis på telefon 71 99 77 99 og få et råd eller kom og prøve i et af vores mange showrooms

Nedenfor finder du en rigtig nyttig gratis guide, hvis du ønsker at søge om kommunalt tilskud til ladcykel.

Tilskudsguide:

Krav:

  • Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap eller lign. kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler

 

Vigtigt at vide inden du søger dit tilskud:

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

 

En ladcykel med eller uden el motor er et forbrugsgode(bemærk at nogle kommuner desværre er begyndt at følge denne vejledning https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209741 , som ser det som sædvanelig indbo). Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap eller lign. Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet, hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette dagligdagen i dit hjem, eller hvis det er nødvendigt, for at du kan udøve et erhverv.

Du kan få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kr. (2017). Tilskuddet udgør 50 pct. af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis du grundet dit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.

Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen. Hjælpen kan ydes som lån.

  • din personlige økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, og hvor meget du kan få i tilskud.
  • tilskuddet er skattefrit.

 

Det er meget let at søge blot søger om dit tilskud her, på nedenstående link:

https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Hjaelpemidler-og-forbrugsgoder

Hvis du har brug for hjælp til selve ansøgningen, kan du altid få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Hos Amladcykler arbejder vi daglig sammen med danske kommuner så vi sender gerne vores regning på din nye ladcykel direkte til kommunen, således at du kun skal betale den andel som der ikke er tilskud på. Se gerne mere på https://amladcykler.dk/