El Handicapcykel - Trehjulet cykel

Søg om tilskud til din nye Handicapcykel

Har du eller dit barn et handicap, så har vi her lavet en enkel guide til hvordan du let søger om tilskud til en ny handicapcykel / 3 hjulet cykel…

At komme ud og cykle i naturen og mærke vinden i håret er er en del af livet, som alle har krav på, uanset om man har et større eller mindre handicap. Med en handicapcykel eller 3 hjulet cykel med el får du denne mulighed tilbage. Cyklen skaber både stabilitet og dermed sikkerhed, men har også kræfterne til at hjælpe alle uanset ben kræfter. Hos Amladcykler leverer vi markedets højeste kvalitet og en gennemprøvet el handicapcykel, til en pris som er yderst konkurrencedygtig, se mere: 

Handicapcykel

Vi er blandt de få leverandører der er godkendt af Socialstyrelsen via Hjælpemiddelbasen. Nedenfor finder du en rigtig nyttig guide, hvis du ønsker at søge om kommunalt tilskud til din kommende handicapcykel.

Tilskudsguide:

Krav:

  • Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler

Vigtigt at vide:

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • Kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • Kan lette dagligdagen i dit hjem
  • Er nødvendigt i dit arbejdsliv

En el handicapcykel er et forbrugsgode. Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet, hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette dagligdagen i dit hjem, eller hvis det er nødvendigt, for at du kan udøve et erhverv.

Du kan få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kr. (2017). Tilskuddet udgør 50 pct. af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis du grundet dit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.

Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen. Hjælpen kan ydes som lån.

  • Din personlige økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, og hvor meget du kan få i tilskud.
  • Tilskuddet er skattefrit.

Du søger om dit tilskud her:

https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Hjaelpemidler-og-forbrugsgoder

Hvis du har brug for hjælp til selve ansøgningen, kan du altid få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Handicapcykel

Hos Amladcykler sender vi gerne vores regning direkte til kommunen således at du kun skal betale den andel som det ikke er tilskud. Vi står altid klar til at hjælpe dig med yderligere rådgivning, så kom ned og prøv i et vores showrooms rundt om i Danmark, og lad os få en snak om hvordan vi bedst kan hjælpe dig godt i gang: Book en prøvetur

15.499,00 kr.